O NAS

O NAS

Blog popularnonaukowy „Horyzont Akademicki” został założony w 2021 r. z inicjatywy grupy ambitnych osób wywodzących się z lubelskiego środowiska doktoranckiego, których połączyła pasja do poszukiwania prawdy, a także chęć do organizowania życia akademickiego. Uważamy, że czerpiąc wiedzę w sposób eklektyczny z różnych nauk odkrywamy wielopłaszczyznowe i zróżnicowane spojrzenia na otaczające nas problemy.

Misja

Misją bloga internetowego „Horyzont Akademicki” jest utworzenie i animowanie interdyscyplinarnego środowiska młodych naukowców, a także profesjonalizacja i popularyzacja ich dorobku naukowego.

Czynnikiem wyróżniającym nas w skali ogólnopolskiej jest zapewnienie za każdy tekst wynagrodzenia, którego wysokość jest uzależniona od dorobku autora, jak również od oryginalności i innowacyjności zaproponowanego artykułu.

Wizja

Dążymy do ugruntowania statusu najlepszego bloga popularnonaukowego w Polsce. Pragniemy być priorytetowym miejscem publikacji w otwartym dostępie tekstów popularnonaukowych przedstawicieli świata nauki – studentów, doktorantów, doktorów, a także profesorów.

Chcemy zapewnić każdemu czytelnikowi możliwość swobodnego ubogacania się zróżnicowanym i wielowątkowym dorobkiem intelektualnym naszych autorów. Co roku najlepsze teksty są publikowane w „Lubelskim Roczniku Popularnonaukowym”.

Wartości

Tworząc „Horyzont Akademicki” kierujemy się wytrwałym i pokornym poszukiwaniem prawdy w nauce. Stosujemy procedury intersubiektywnej sprawdzalności (polegającej na możliwości weryfikacji danych twierdzeń naukowych) oraz komunikowalności (polegającej na posługiwaniu się językiem przyjętym w danej dziedzinie). Każdy tekst weryfikowany jest dwuetapowo. Najpierw pod względem merytorycznym przez redakcję, a następnie przez korektora.

Respektujemy następujące zasady:

1) rzetelności naukowej1,

2) oryginalności pracy2,

3) udostępnienia danych3,

4) przeciwdziałania konfliktom interesów4,

5) autorstwa pracy5,

6) błędu w opublikowanych pracach6.

Zainteresowany?

Jeśli jesteś ekspertem w danym obszarze wiedzy i chcesz dotrzeć ze swoimi badaniami do zróżnicowanego środowiska, nie zwlekaj – zapoznaj się z wytycznymi dla autorów na stronie www.horyzontakademicki.pl i prześlij swój tekst już dziś na adres mailowy [email protected].

Pozostajemy także do dyspozycji na naszej stronie na Facebooku pod adresem: www.facebook.pl/horyzontakademicki
Odpowiadamy na wszystkie wiadomości!