„Kompendium Doktoranta KUL” – unikalny leksykon wiedzy wzbogacony o wybór najważniejszych dokumentów

?>

W 2021 r. nakładem Wydawnictwa KUL ukaże się „Kompendium Doktoranta Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II” pod redakcją Mateusza Hypiaka oraz Michała Lewandowskiego. 

Na polskim rynku wydawniczym nie ma zbyt wielu opracowań poświęconych sytuacji osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora nauk pod rządami tzw. Konstytucji dla Nauki. Kompendium, w którym autorzy w sposób przystępny starali się przedstawić sytuację uczestników studiów doktoranckich i doktorantów Szkoły Doktorskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, wypełnia tę lukę w literaturze. Pomimo iż publikacja zasadniczo jest przeznaczona dla osób kształcących się na KUL, może okazać się również pomocna dla doktorantów z innych ośrodków akademickich poszukujących odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Systematyka publikacji została zaplanowana w taki sposób, żeby stanowiła zamkniętą całość oraz by łatwo i intuicyjnie porządkowała wiedzę. Część I. Studia doktoranckie a szkoła doktorska, składa się z dwóch obszernych tekstów rozpatrujących pod kątem prawnym zróżnicowaną i wielowątkową problematykę przepisów i reguł intertemporalnych dotyczących studiów doktoranckich, jak również odnosi się do nowego modelu kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich. Część II. Doktorant w systemie prawa, stanowi wybór najważniejszych (naszym zdaniem) aktów prawnych, które normują sytuację doktorantów w Polsce.

Całość poprzedza Wprowadzenie do sytuacji prawnej doktoranta jako młodego adepta nauki autorstwa dr. Roberta Tabaszewskiego, który zwraca uwagę, iż pomimo pewnych niedostatków, zarówno obecna, jak i uprzednia regulacja rangi ustawowej w wielu miejscach szczegółowo odnosi się do procedury uzyskania i nadania stopnia doktora przez magistrów jako potencjalnych młodych adeptów nauki. Wyraża się ona w zasadzie należytego dbania o kształcenie młodej kadry naukowej w duchu solidarności międzypokoleniowej, a także dotyczy ona troski o jakość badań naukowych i wysokiego poziomu wyników prezentowanych przez doktorantów w swoich dysertacjach naukowych.

Rozdział I, zatytułowany Status uczestnika studiów doktoranckich w kontekście ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jest ukierunkowany na określenie sytuacji prawnej uczestników studiów doktoranckich (osób, które rozpoczęły studia przed rokiem akademickim 2019/2020) w tzw. okresie przejściowym, czyli między dniem 1 października 2018 r. a 31 grudnia 2023 r. Temat godny jest uwagi, ponieważ przedmiotowa problematyka jest skomplikowana i wielowątkowa, a jej dokładne zrozumienie wymaga dużej samodyscypliny intelektualnej.

Przedmiotem rozdziału II pt. Szkoły doktorskie według ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce pracy jest przybliżenie czytelnikowi nowej instytucji kształcenia doktorantów, jaką są szkoły doktorskie, na podstawie ustawy Prawo  o szkolnictwie wyższym, w tym określenie wymogów wskazanych przez ustawodawcę  w zakresie rekrutacji, stypendiów i kształcenia dla doktorantów.

Kompedium uczestników szkoły doktorskiej

LEAVE A COMMENT

RELATED POSTS