Inauguracja bloga popularnonaukowego „Horyzont Akademicki”

?>

Witamy na stronie wyjątkowego projektu pt. “Horyzont Akademicki” ukierunkowanego na utworzenie i animowanie interdyscyplinarnego środowiska młodych naukowców, a także na profesjonalizację i popularyzację ich dorobku naukowego.

Blog popularnonaukowy „Horyzont Akademicki” został założony w 2021 r. z inicjatywy grupy ambitnych osób wywodzących się z lubelskiego środowiska doktoranckiego. Połączeni pasją do poszukiwania prawdy, a także chęcią do organizowania życia akademickiego. Uważamy, że czerpiąc wiedzę w sposób eklektyczny z różnych nauk odkrywamy wielopłaszczyznowe i zróżnicowane spojrzenia na otaczające nas problemy.

Czynnikiem wyróżniającym „Horyzont Akademicki” w skali ogólnopolskiej jest zapewnienie za każdy tekst wynagrodzenia, którego wysokość jest uzależniania od dorobku autora, jak również od  oryginalności i innowacyjności zaproponowanego artykułu.

Tworząc „Horyzont Akademicki” będziemy kierować się wytrwałym i pokornym poszukiwaniem prawdy w nauce. Wdrożymy procedury intersubiektywnej sprawdzalności (polegającej ma możliwości weryfikacji danych twierdzeń naukowych) oraz komunikowalności (polegającej na posługiwaniu się językiem przyjętym w danej dziedzinie). Każdy tekst weryfikujemy dwuetapowo. Najpierw pod względem merytorycznym przez redakcję, a następnie przez korektora.

Jeśli jesteś ekspertem w danym obszarze wiedzy i chcesz dotrzeć ze swoimi badaniami do zróżnicowanego środowiska, nie zwlekaj. Zapoznaj się z wytycznymi dla autorów na stronie www.horyzontakademicki.pl w zakładce „Dla autorów”. Prześlij swój tekst już dziś na adres mailowy [email protected]. Pozostajemy także do dyspozycji na naszej stronie na Facebooku pod adresem www.facebook.pl/horyzontakademicki. Odpowiadamy na wszystkie wiadomości!

LEAVE A COMMENT

RELATED POSTS